Länkar

På denna sida finner du några länkar som är bra att känna till då du bor i Brf Renströmska Villan.

Stadgar Brf Renströmska Villan

Antikvarisk förundersökning

Plan- & byggprojekt i Göteborg:  Kålltorp – bostäder kring Renströmska sjukhuset

Avfall och återvinning

Renströmska