Protokoll från Årsstämman 2019

Här hittar ni protokollet från ordinarie årsstämma från mötet som hölls den 7 maj inklusive röstlängd.

Med önskan om en fin sommar

Styrelsen