Protokoll från årsstämman

Här hittar ni protokollet från ordinarie föreningsstämma som hölls 2018-04-19

Somriga hälsningar,
Styrelsen